Filmprojekt - Kreativa motiveringar

Idé:
Visionen vi hade var att göra en kort film som handlar om människan. Om vad människan är kapabel till att göra och hur han/hon agerar i olika situationer. 

Människan är den mest intelligenta varelsen på jorden, men frågan är om människan är så mycket bättre än andra levande djur. Eftersom människan skapar och ger både gott och ont till världen. Man dödar andra, man uppfinner nya tekniker, man förstör miljön och man använder sig av olika kunskaper för att leva sitt liv. 

Med denna film vill vi visa hur man ser på människan i olika perspektiv. Visa hur djuret människan lever i sin miljö och hur man egentligen upplever människan som varelse på jorden. I budskapet vill vi förmedla blandade känslor och objektiva bilder på människan. Syftet är att publiken ska få själva tolka om de anser att människan är en god eller ond varelse. Meningen är att publiken ska få en tankeställare och därmed resonera om vad de anser om just djuret människan. 

Genomförande: 
För att påbörja vårt projekt, började vi med att skissa på vår storyboard. Där la vi upp våra idéer till olika scener som möjligtvis skulle kunna vara med i filmen. Under de olika bilderna i storyboarden beskrev vi hur scenerna skulle se ut och från vilket perspektiv scenerna skulle filmas. Efter att vi hade skrivit ner våra förslag la vi till och tog bort några av förslagen. När vi hade valt ut vilka scener som skulle ingå i filmen, delade vi upp dem var för sig och filmade de i olika miljöer och vinklar. Vi fick testa oss fram med filmandet av de olika scenerna och göra en hel del omtagningar för att få fram ett så bra budskap som möjligt.

Som inledning ville vi använda oss av en rubrik och som avslutning en fråga. Att bara skriva ner en text på ett papper och sedan knäppa en bild ansåg vi som tråkigt och inte särskilt kreativt. Därför klippte vi ut bokstäverna var för sig i svart papper och la sedan ut dem på ett vitt papper och knäppte bild på dem en efter en, så texten i slutändan såg ut att löpa in.

När alla scener var filmade, la vi in dem på datorn för att klippa ihop dem i ett program. Eftersom att filmen max fick bli två minuter, ledde det till att vi fick förkorta vissa scener för att få tiden att gå ihop. Efter det började vi spekulera på vilka effekter och ljud vi skulle ha för att förtydliga filmen ytterligare.

När vi kände oss klara tittade vi igenom filmen några gånger för att se om något ytterligare behövde korrigeras.

Resultat:

Filmen resulterade på det budskapet vi syftade på att förmedla. Det var tänkt att vara en film för alla olika åldrar och personer. För även om det nu är en stumfilm där ingen talar så kan man därför anpassa filmen för alla typer av personer, eftersom det handlar om att folk ska rikta åsikter kring filmen och budskapet. 

De olika scenerna blev riktigt bra, det blev precis som vi hade tänkt oss. Däremot så var det svårt att klippa ihop scenerna till en enda film, med tanke på att det ska bli en helhet i filmen. Man ska kunna se att det finns en röd tråd genom hela filmen. Det var även viktigt för oss att ha en tydlig, passande inledning och slut som även betonar vårt budskap.

I processen i vårt arbetet har det varit olika svårigheter kring projektet. Det har samtidigt varit väldigt intressant att från en enda idé skapat en kortfilm tillsammans. För under just arbetsprocessen har man lärt sig att det krävs en hel del bakgrund till hur scener ska filmas, i vilken miljö och i vilken vinkel. Man har även lärt sig att tidsbegränsa sig och byta ut/ta bort scener.
 

Av: Anna Andersson & Therese Berzelius, ESB11.

annazofia.blogg.se

Detta är en skolblogg, där jag kommer att lägga upp bilder och text till olika uppgifter!

RSS 2.0