UR - Bo Bergström

Jag har sett intervjuven med Bo Bergström från URs hemsida. I den talar han om sin aktuella bok "bild och budksap". Utifrån den berättar han om hur han tänkt när han skapat boken och hur han gick till väga med att få den som han ville, och det är just hans tyck och tänk som intresserade mig. Han förklarar hur han tänker när han väljer ut bokens bilder, tex att man ska tänka på vilket kön och ålder den är anpassad till, att bilderna är relativt "moderna" eller så att säga "funkar" i dagens samhälle mm. Han förklarar även att man ska tänka på denotation och konnotation, alltså hur bilden uppfattas och tolkas. Mycket intressant att höra hur andra går de väga och bra inspiration för mig som är bild intresserad.

annazofia.blogg.se

Detta är en skolblogg, där jag kommer att lägga upp bilder och text till olika uppgifter!

RSS 2.0